Uhlíková stopa

Snižování uhlíkové stopy mycích strojů

V posledních letech je v úklidovém průmyslu patrný narůstající trend ochrany životního prostředí a udržitelnosti. Úklid by měl zlepšovat kvalitu míst, kde lidé žijí, ale také chránit životní prostředí pro budoucí generace. S tím souvisí i měření a snižování uhlíkové stopy při výrobě mycích strojů a jejich následném používání.

Co je uhlíková stopa

Uhlíková stopa je suma všech skleníkových plynů, které byly vypuštěny v případě produktů při jejich výrobě (Product Carbon Footprint) a následném používání. Zanechává ji každý člověk žijící na Zemi, každá činnost. CO2 je jedním z faktorů, který způsobuje klimatickou změnu a dochází tak k postupnému oteplování planety.

Měření CO2 v rámci životního cyklu výrobku

Uhlíková stopa se měří ve všech fázích životního cyklu produktu (LCA). U nové generace podlahových mycích strojů Comac je uhlíková stopa měřena dle platné mezinárodní normy ISO 14067. Výrobce usiluje o co největší omezení produkce CO2.

Klimatická změna Země, zdroj: NASA
Životní cyklus výrobku

Udržitelné technologie Comac

Comac vždy navrhoval a vyráběl vysoce konkurenceschopné výrobky se sníženým dopadem na životní prostředí. Dnes, více než jindy, jsou díky zavádění nových inovativních technologií stroje Comac schopny optimalizovat využití zdrojů tím, že eliminují plýtvání vodou, energií, čisticích prostředků, snižují hlučnost a zkracují čas úklidu.

Dopadem na životní prostředí se Comac zabývá mnohem komplexněji. Při výrobě mycích strojů využívají takových materiálů, které mohou být snadno recyklovány, ale zároveň jsou odolné a vydrží velmi dlouho. Udržitelné technologie respektují životní prostředí a také zapojují uživatele do odpovědného využívání zdrojů.

Comac Antea BT CB: první sledovaný stroj

Mycí stroj Comac Antea BT je první produkt ze sortimentu Comac, který se stal součástí programu Carbon Footprint Italy a je označen CFI. Výrobce je povinen měřit hodnotu emisí a usilovat o snižování CO2.

Výhody používání stroje Comac Antea

  • Vysoká odolnost stroje vůči nárazům, antikorozní úprava
  • Snadné mytí členitých prostor – kratší délka stroje, otočení téměř na místě
  • Velký objem nádrže – 60 litrů
  • Pracovní výkon 1.750 m2/hodina
  • Suché podlahy – vysoký sací výkon
  • Kartáčový motor o výkonu 500 W – vyšší účinnost čištění
  • Pojezdový motor
  • Měření uhlíkové stopy, odpovědné užívání zdrojů

Mycí stroj Comac Antea 50 BT se stal jedním z nejoblíbenějších strojů a nyní i uhlíkově vyváženým.

Objevte udržitelné technologie společnosti Comac, které optimalizují využití zdrojů a kontaktujte nás.

Podobné příspěvky