Zpracování osobních údajů v případě vyjádření souhlasu se zasíláním obchodních sdělení

1. Udělujete tímto souhlas společnosti EcoMachines s.r.o., se sídlem Nezvalova 3379/18, Jihlava, 58601, IČO 04554761, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90596/KSBR, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovávala následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • IČO, DIČ
  • adresu sídla

2. Jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo,  IČO, DIČ a adresa sídla budou zpracovány za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tyto osobní údaje budou společností EcoMachines s. r.o. zpracovávány po dobu 4 let od udělení vašeho souhlasu, pokud nedojde z vaší strany k následnému prodloužení.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností EcoMachines s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

4. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení a vyřazení z databáze pro zasílání obchodních sdělení. Správce si však nadále může ponechat vaši emailovou adresu v databázi pro účel evidence adres, na které nelze zasílat obchodní sdělení.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – společnost EcoMachines s.r.o. výmaz provede, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy společnosti, výmaz však může způsobit ukončení jednání o smlouvě či zrušení uživatelského účtu
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.