Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení/baterií

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie.

Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zcela zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem/baterií. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití nebo k samotné recyklaci.

Spotřebitel musí být informován symboly níže, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení/baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu. 

Symbol 1
Symbol 2

Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií?

Proč recyklovat?

Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka, a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg).

Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.

Nepoužívané baterie, které nejsou předány k recyklaci prostřednictvím míst zpětného odběru, ale jsou skladovány například v kancelářských šuplících, či kdekoliv jinde v domácnostech či firmách mohou následně způsobit i požár. Tuto vlastnost mají zejména baterie s obsahem lithia. S ohledem na bezpečnost je tedy velmi důležité předávat použité baterie co nejdříve k recyklaci.

Nejběžnější typy baterií, jejich označení a užití:

Typ baterieBěžné označeníVelikostPříklady užití
AlkalickéAlkalické, Alkaline,AAA, AA,Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky,
AlMnC, D, 6V,kouřové alarmy, dálkové ovladače
 9V 
KnoflíkovéAlkalické, lithiové,Velikost seHodinky, naslouchadla, hračky,
rtuťové, stříbrné,různíblahopřání, dálkové ovladače
zinkovzduchové  
ZinkouhlíkovéClassic, Heavy Duty,AAA, AA,Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky,
Power CellC, D, 6V,kouřové alarmy, dálkové ovladače,
 9Vpřenosná rádia, otevírání vrat
LithiovéLithium, Lithium Ion,Velikost seLaptopy, mobilní telefony, digitální
Li-Ionrůzníkamery, mp3 přehrávače
Nikl-kadmiovéNi-CdVelikost seKamery, ruční nářadí, bezdrátové
různítelefony, vysílačky
Nikl-metalhydridovéNiMH, Ni-HydrideVelikost seKamery, ruční nářadí, bezdrátové
různítelefony, vysílačky
OlověnéSLA, gelové2V, 6V,UPS, kolečková křesla, terénní vozidla,
12Vvodní skútry
RtuťovéRtuťové, Hg, HgOVelikost seHodinky, naslouchadla, hračky,
různíblahopřání, dálkové ovladače
StříbrnéStříbrné, AgOVelikost seHodinky, naslouchadla, hračky,
různíblahopřání, dálkové ovladače