Jak vybrat stroj

Výběr podlahového mycího stroje, ale i další úklidové techniky není úplně jednoduchý, jak by se na první pohled mohlo zdát. 
 

Výběr vhodného mycího podlahového stroje

Před výběrem mycího podlahového stroje byste si měli položit řadu následujících otázek: 

- Kolik metrů čtverečných se má uklízet a jak často?
- Jedná se o volné plochy nebo hodně členité a zastavěné plochy?
- Jestliže se čistí i další podlaží, jaká je kapacita výtahu?
- Jak vysoký přítlak kartáčů je potřeba vzhledem k různým typům podlah přítomných na objektu?
- Jak široké je nejužší místo na objektu, kterým stroj bude projíždět?
- Jaký pracovní záběr stroje zvolit k vzhledem velikosti ploch uklízených na objektu?
- Jak velké nádrže jsou potřeba pro čištění?
- Je nezbytné mít čistící roztok pro celou čištěnou plochu nebo j možné doplňovat nádrže během čištění?
- Jak dlouho vydrží stroj jezdit na plně nabitých bateriích?
- Musí se celá plocha čistit denně a najednou nebo je možné plochu rozdělit tak, že celá plocha má být vyčištěna 2-4x za týden? 
 

Výběr vhodné úklidové techniky

Stejně tak i před výběrem úklidové techniky jako jsou prachové či vodní vysavače, jednokotoučové stroje, extraktory, průmyslové vysavače apod. byste si měli položit opět řadu důležitých otázek. Jenom namátkou uvádíme níže některé z nich: 
 
- Jaké mechanické nečistoty mají být odsávány? Pouze prach nebo železné špony, oleje, jemný stavebních prach apod.? 
- Je vysavač určen do výbušného prostředí
- Jak dlouho má být vybraný stroj (vysavač, extraktor) denně v provozu
- Jak velké kobercové plochy mají být čištěny a jaká metoda bude použita pro jejich čištění?
- Jaké druhy čištění mi umožní zvolená úklidová technika? Mohu stejnou techniku, kterou využívám např. pro čištění koberců, použít i pro čištění jiných ploch? 
- Je vhodné pro daný typ objektu zvolit levnější a méně kvalitní techniku nebo techniku profesionální s dlouhou dobou životnosti 
 
Naším pravidlem je doporučit vždy takový mycí stroj nebo úklidovou techniku, která má daném objektu co nejširší použití, přičemž do úvahy bereme vždy všechny možné faktory. 
 
Vzhledem k výše uvedeným otázkám při doporučení úklidové techniky Vás rádi navštívíme osobně a na základě obhlídky objektu Vám doporučíme tu nejvhodnější úklidovou techniku. Před vlastním pořízením úklidové techniky Vám rádi předvedeme jakýkoliv mycí podlahový stroj případně další úklidovou techniku přímo u Vás na objektu. 
 
V případě nejasností nás kontaktujte na telefonním čísle +420 731 632 818 popřípadě na naší e-mailové adrese info@ecomachines.cz