Sanitační plán

Sanitační plán – obsah, vzor

Sanitační plán
Ukázka sanitačního plánu

Sanitační plán

Sanitační (úklidové) plány jsou grafickou podobou jednotlivých technologických postupů úklidu a sanitace. Umožňují jednoduché zaškolení personálu, snadnější orientaci a menší chybovost. Personál na první pohled ví, které čisticí prostředky má na dané povrchy používat, jejich koncentraci, frekvenci a povinné ochranné pomůcky.

Co je obsahem sanitačního plánu?

 • Plocha, podlahy, předměty apod., které mají být uklízeny (piktogram a popis).
 • Přípravky, které se používají k čištění či sanitaci (název přípravku a fotografie).
 • Účel použití jednotlivých přípravků.
 • Ředění produktů.
 • Popis aplikace produktů (text a piktogram). Úklid povrchů ručně, strojem, nezbytné úklidové pomůcky.
 • Četnost provádění úklidových úkonů.
 • Informace týkající se bezpečného zacházení s jednotlivými přípravky (výstražné symboly a bezpečnostní pokyny).

Systém barevného kódování

Úklidové plány podléhají jednotnému systému barevného kódování (SBK) v rámci úklidu provozu. V závislosti na druhu za­řízení a vybavení se používají úklidové přípravky a pomůcky s odpovídajícím barevným rozli­šením. Tímto způsobem se vyloučí riziko křížové kontaminace.

K čištění toalet a pisoárů se používají červené hadříky, utěrky a houby a červená vědra; k čištění umyvadel se používají žluté úklidové pomůcky, zatímco k čištění ostatních povrchů se používá nářadí modré barvy. Nemůže dojít k záměně a přenosu bakterií.

Systém barevného kódování (SBK) úklidu
Systém barevného kódování (SBK)

Žlutá – umyvadla, baterie, sprchy, vana, zrcadla, skla
Červená – sanitární oblast (WC, pisoáry) s vysokým rizikem bakteriální kontaminace
Modrá – generální úklid – omyvatelné povrchy, nábytek, zařizovací předměty, skla (nejnižší riziko kontaminace)
Zelená – podlahy, oblast nemocnic, kuchyní

Proč používat sanitační plány?

 • Jedná se o zjednodušenou grafickou podobu technologických postupů při provádění čištění a sanitace.
 • Zjednodušují orientaci personálu při provádění čištění a sanitace.
 • Snižují chybovost personálu při provádění úklidových prací.
 • Umožňují jednoduché zaškolení nového úklidového personálu.
 • Usnadňují organizaci a provádění samotného čištění a sanitace.
 • Jsou pozitivně vnímány ze strany státních kontrolních orgánů.
Hygienický (sanitační) úklidový plán - vzor
Vzor hygienického úklidového plánu – použití v kanceláři

Kam umístit sanitační plán?

Sanitační plány ze vyhotovují pro konkrétní provozy a místnosti. Umísťují se viditelně na stěny.

Hygienické a sanitační plány jsme schopni zpracovat pro většinu segmentů trhu:
Logistická a obchodní centra, kanceláře, úklidové služby, průmysl, hotely a restaurace, domovy důchodců, ÚSP, lázně, bazény, sportovní centra, školy, zdravotnictví.

Pro naše klienty zpracujeme sanitační plány bezplatně.

Podobné příspěvky