O nás

Společnost EcoMachines s.r.o. byla založena na podzim roku 2015. Reagovali jsme na rozhodnutí společnosti Ecolab Česká republika, která se rozhodla v té době ukončit prodej mycích podlahových automatů, profesionálních prachových a vodních vysavačů, jednokotoučových strojů, extraktorů a další podobné techniky. 
 

Comac

 

Naší společnosti se podařilo bez větších potíží navázat na prodej a servis prakticky identické úklidové techniky, kterou do podzimu roku 2015 dodávala na český trh právě společnost Ecolab. V současné době se jedná především o prodej mycích podlahových a zametacích strojů značky Comac a úklidové techniky společnosti TMB. Zároveň zajišťujeme k těmto i dříve dodávaným značkám na český trh společností Ecolab veškerý související servis, který řešíme vlastními techniky nebo prostřednictvím servisních středisek v rámci celého území České republiky 

 
 
Díky našim dlouholetým zkušenostem získaných v tomto oboru navrhujeme optimální strojní řešení úklidu pro kterýkoliv typ objektu a vypracováváme pro naše zákazníky technologické úklidové postupy včetně hygienických plánů. Dlouholetou prací v oboru jsme získali také spoustu zkušeností s profesionální úklidovou chemií. Víme, že optimální výsledek úklidu není závislý pouze na typu zvolené úklidové techniky, ale i na správné volbě vhodného mycího prostředku. Proto jsme schopni navrhnout a doporučit našim obchodním partnerům úklidové prostředky, která zajistí ty nejlepší možné výsledky čištění. Tuto poradenskou činnost a doporučení provádíme pro všechny naše klienty bezúplatně. 
 
Součástí našeho programu jsou i dodávky mycích podlahových padů, další úklidové mechanizace či různých druhů čistících utěrek tak, abychom byli schopni pokrýt většinu potřeb našich klientů v této oblasti. Do budoucna plánujeme rozšíření o další značky a výrobky.
 
Výrobky v oblasti úklidové techniky splňují ta nejnáročnější kritéria a požadavky klientů v této oblasti. Jsou vyráběny v souladu s veškerými zákonnými předpisy na trhu EU a podle norem ISO (viz. také kapitola „Certifikáty“). Výrobci, jejichž značky uvádíme na náš trh, patří mezi přední evropské výrobce přicházejících na evropský i světový trh s dalšími novými inovacemi na základě nejnovějších poznatků získaných z oblasti úklidového trhu. 
 

Cílové skupiny našich klientů:

- úklidové služby,
- retail - obchodní centra a obchodní řetězce,
- nemocnice,
- domovy důchodců a ústavy sociální péče,
- hotely,
- restaurace,
- kuchyňské provozy,
- školy,
- potravinářský průmysl,
- strojírenský průmysl,
- automobilový průmysl,
- logistika,
- administrativa.